Specialist in het voorkomen van trillingshinder

Dutch GeoSolutions is gespecialiseerd in het controleren en absorberen van ondergrondse trillingen die het gebouw schade berokkenen en overlast door geluid en vibraties veroorzaken voor de bewoners en gebruikers van het gebouw.

Weg of spoorwegen

De weg of het spoor dat trillingen veroorzaakt wordt ingepakt met Dutch GeoSolutions Vibration Barrier. Hierdoor wordt de weg volledig losgekoppeld van de omgeving. Trillingen die veroorzaakt worden worden door de Vibration Barrier geabsorbeerd.

Drempels & vluchtheuvels

Drempels & vluchtheuvels het op- en afrijden van een vluchtheuvel of drempel veroorzaakt hoog frequente schokgolven. Deze schokgolven (trillingen) kunnen zeer schadelijk zijn voor met name oudere panden in binnenstedelijk gebied.

Woningen

Woningen worden aan het deel onder maaiveld ingepakt met onze speciale Facade Barrier. Trillingen van wegen, drempels maar ook van aardbevingen worden opgevangen en beschermen het gebouw tegen beschadigingen.

Bedrijven

In vele bedrijven staat zeer geavanceerde meetapparatuur. Elke kleine schok geeft een vervelende afwijking in de resultaten. Of de vele machines die trillingen veroorzaken. Ook deze trillingen kunnen worden opgevangen.

Dutch GeoSolutions levert praktische en duurzame oplossingen voor overlast en schade door trillingen, die echt werken!

Duurzame oplossingen

Weg- of railverkeer en industriƫle activiteiten kunnen trillingen in de bodem veroorzaken. De trilling verspreidt zich verder via de bodem en kan grote schade aan gebouwen veroorzaken en veel overlast opleveren. Dutch GeoSolutions levert duurzame oplossingen die de veroorzaker van de trillingen los koppelen van de omgeving. Trillingen worden opgevangen, gecontroleerd en geabsorbeerd door Dutch GeoSolutions waardoor ze niet over kunnen slaan naar de aangrenzende omgeving en daarom geen overlast meer kunnen veroorzaken.

DutchGeoWall (80kg/m3)

Absorbeert trillingen en is speciaal geconstrueerd om waterspanningen (veroorzaakt door de trillingen) op te vangen.

DutchGeoGround (150kg/m3)

Speciaal geconstrueerd om de waterspanningen op te vangen, maar tevens uiterst sterk om het verkeer te kunnen dragen en de klappen te kunnen opvangen.

DutchGeoFloor

Dunne plaat met hoge densiteit, speciaal voor toepassing vloeren om de vibraties van machines etc. intern op te vangen.

Eenvoudige installatie

Onze oplossing is praktisch en uiterst eenvoudig te installeren. De Barriers worden kant en klaar geleverd en kunnen eenvoudig als blokken tegen elkaar worden geplaatst. Met een simpele bevestiging worden de Cunet Barriers aan elkaar verankerd.

neem contact op