85% trillingsreductie met de Dutch GeoWall

Dutch GeoSolutions levert baanbrekende technologie voor een trillingsvrije toekomst. Zonder overlast van trillingen comfortabel wonen rond wegen, spoorwegen en vluchtheuvels.

lees meer

Dé baanbrekende oplossing

Exceptioneel trillings absorptievermogen

Dutch GeoWall absorbeert 85% van trillingen waardoor overlast verleden tijd is.

Maatwerk en aanpasbaarheid

Maatwerk is de kern van de productbenadering en Dutch GeoWall is volledig aanpasbaar aan specifieke, lokale behoeften.

Bescherming tegen verschillende trillingsbronnen

Dutch GeoWall beschermt tegen trillingen van wegen en spoorwegen, drempels en vluchtheuvels én aardschokken en aardbevingen in gaswinningsgebieden.

Eenvoudige installatie

Het speciale Dutch GeoWall ophangsysteem zorgt voor eenvoudige ophanging aan de fundering van gebouwen waarbij oneffenheden worden opgevangen.

Duurzaam en natuurlijk

Dutch GeoWall is 100% natuurlijk, duurzaam en volledig circulair, met een levensduur van minimaal 30 jaar. Het product is ontworpen met een focus op milieuvriendelijkheid.

Kostenbesparing en waardeverhoging

Dutch GeoWall minimaliseert trillingsschade, wat leidt tot aanzienlijke besparingen op onderhoud en reparaties, terwijl het ook de leefomgeving optimaliseert en de vastgoedwaarde verhoogt.

Dutch GeoSolutions levert praktische en duurzame oplossingen voor overlast en schade door trillingen.

De stille revolutie: Dutch GeoWall in actie

Overlast is niet langer noodzaak maar een keuze. Meerdere projecten met continu metingen in zowel zand-, klei- en veengrond alsook FEM-berekeningen van Movares tonen aan dat de Dutch GeoWall bijna volledige reductie in trillingen oplevert.

Vibratiebeheer

De Dutch GeoWall wordt bij de trillingsbron geplaatst zodat deze volledig ontkoppeld wordt van de omgeving. Trillingen worden dan meteen geabsorbeerd en kunnen nergens tot overlast leiden. Daar waar dit niet mogelijk is, zoals bij aardbevingen of bestaande tunnels, worden de funderingen van gebouwen ingepakt met de Dutch GeoWall.