Stabiliteit onder de grond, stilte boven de grond

Dutch GeoWall, waar reizen synoniem is met stilte, waar wonen gelijk staat aan rust en veiligheid, dempt trillingen en bevingen.

lees meer

Wegenbouw

De Dutch GeoWall biedt een effectieve oplossing voor de negatieve invloed van trillingen veroorzaakt door zwaardere transportauto’s, toenemende aantallen verkeersdrempels en langzaam rijdend verkeer. Door wegen, rails en verkeersdrempels te omhullen met de Dutch GeoWall worden trillingen geabsorbeerd. De Dutch GeoWall draagt bij aan een aantrekkelijke en schadevrije woonomgeving en bescherming van gebouwen. De Dutch GeoWall maakt het mogelijk te bouwen in de nabijheid van wegen en spoorwegen zonder bewoners bloot te stellen aan hinderlijke trillingen.

Railinfra

De Dutch GeoWall biedt een effectieve oplossing om trillingen, ontstaan door trein-, tram- en metroverkeer effectief te beheersen. Door de rails in te pakken met de Dutch GeoWalls worden de trillingsobjecten losgekoppeld van de omgeving en trillingen geabsorbeerd alvorens ze in de omgeving komen. De Dutch GeoWall voorkomt overlast voor de omgeving, draagt bij aan het minimaliseren van storingen en het verlagen van de onderhoudskosten. Ook levert de Dutch GeoWall een preventieve bijdrage aan het creëren van een aantrekkelijke en schadevrije leefomgeving rond de railinfrastructuur.

Gaswinning

Toepassing in gaswinning

In gebieden waar de gaswinning trillingen en schade aan gebouwen veroorzaakt, zorgt de Dutch GeoWall voor een essentiële oplossing. Door de Dutch GeoWall aan te leggen rond panden binnen de gaswinningsgebieden worden de risico’s op schade aanzienlijk verminderd. Niet alleen worden woningen en gebouwen beschermd tegen trillingsschade, de Dutch GeoWall draagt ook bij aan een verbeterde veiligheid en waardebehoud van panden in deze gebieden.

"Maak kennis met Dutch GeoWall en transformeer van trillingen naar een stillere en duurzamere wereld.”